Eternitat

Parlant de les possibles vides viscudes (interessant tema a desenvolupar, “saber” que has tingut altres vides, humanes i fins i tot animals) arriba la millor frase de la setmana, que parteix de qui creu que només té una vida, i després de la vida….  després… l’eternitat.
I jo li pregunto:
I com te l’imagines l’eternitat?
Resposta:
Tal com l’he viscut.